Τα γραμματόσημα της κάθε χώρας αποτελούν από μόνα τους μέρος του πολιτισμού της. Άλλωστε ένα από τα πρώτα στοιχεία της ταυτότητας ενός νεοσύστατου κράτους αποτελεί και το γραμματόσημο. Τα γραμματόσημα απεικονίζουν μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με την ιστορία, τις εξέχουσες προσωπικότητες, τη χλωρίδα και την πανίδα, τη λαογραφία και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την εκάστοτε χώρα. Επομένως η μελέτη των γραμματοσήμων συντελεί στην απόκτηση ευρύτερων γνώσεων για όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ αποτελεί για κάθε χώρα ένα σημαντικό στοιχείο για την προβολή της στο εξωτερικό.

Ιστορία κυπριακών γραμματοσήμων

Στην Κύπρο τα πρώτα γραμματόσημα με τη μορφή που τα ξέρουμε σήμερα έκαναν την εμφάνιση τους την περίοδο της αγγλοκρατίας, όπου και ιδρύθηκε η επίσημη ταχυδρομική υπηρεσία ανοίγοντας ταχυδρομικά γραφεία και στις έξι πόλεις του νησιού. Κατά την πρώτη περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας στην Κύπρο (1878 – 1880) χρησιμοποιήθηκαν αγγλικά γραμματόσημα που σφραγίζονταν στο νησί με ειδική σφραγίδα, ενώ τα επόμενα 47 χρόνια χρησιμοποιήθηκαν και πάλι αγγλικά γραμματόσημα, τα οποία όμως έφεραν τη σήμανση CYPRUS. Στα γραμματόσημα αυτά απεικονίζονταν προσωπογραφίες της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτώριας, του βασιλιά Εδουάρδου Ζ’ και του βασιλιά Γεωργίου Ε’.

Ιστορία κυπριακών γραμματοσήμων

Το 1928 εκδόθηκαν, παράλληλα με τα προηγούμενα γραμματόσημα, τα πρώτα γραμματόσημα με παραστάσεις σχετικές με την Κύπρο, όπως με την αρχαία Αμαθούντα, την προσωπογραφία του αρχαίου φιλόσοφου Ζήνωνα του Κιτιέως, το αββαείο του Πέλλα Παΐς, τον αρχαίο χάρτη της Κύπρου κ.α. Τα νέα αυτά γραμματόσημα εκδόθηκαν επ’ ευκαιρία της επετείου των πενήντα χρόνων από την κατοχή του νησιού από τους Άγγλους.

Ιστορία κυπριακών γραμματοσήμων

Με την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος το 1960 εκδίδονταν συστηματικά αναμνηστικές/επετειακές και οριστικές σειρές γραμματοσήμων. Πάνω στα γραμματόσημα αυτά τυπώνονται στα ελληνικά και στα τουρκικά οι λέξεις ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, δηλώνοντας έτσι την ανεξαρτησία του νησιού. Το 1961 η Κύπρος γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης με πλήρη συμμετοχή στις δραστηριότητες της. Στην πορεία του χρόνου κυκλοφόρησαν σειρές γραμματοσήμων αφιερωμένα σε κάποιο ειδικό θέμα, όπως τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού, τα πουλιά της Κύπρου, τον τουρισμό κ.α., ενώ εκδίδονται και επετειακά γραμματόσημα σχετιζόμενα με τα Χριστούγεννα, τους Ολυμπιακούς αγώνες κ.α.

Ιστορία κυπριακών γραμματοσήμων
Ιστορία κυπριακών γραμματοσήμων

Αξίζει να αναφερθεί πως μετά την τουρκική εισβολή του 1974 εκδόθηκαν τρία προσφυγόσημα με χαρακτηριστικότερο αυτό που απεικονίζει ένα προσφυγόπουλο να κάθεται ανάμεσα στα συρματοπλέγματα. Τα γραμματόσημα αυτά , έργα του διάσημου Έλληνα χαράκτη Τάσσου, χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσθετο ταχυδρομικό τέλος σε κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο μαζί με τα υπόλοιπα γραμματόσημα. Η επιβολή του προσφυγόσημου δεν ήταν μόνο για οικονομικούς λόγους, καθώς τα έσοδα καταλήγουν στα ταμεία του κράτους, αλλά αποτελεί και ένα μέσο προβολής του κυπριακού ζητήματος στο εξωτερικό.

Ιστορία κυπριακών γραμματοσήμων

Τα κυπριακά γραμματόσημα, τα οποία εκδίδονται ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, έχουν μεγάλη ζήτηση και αξία μεταξύ των συλλεκτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αρκετοί είναι οι φιλοτελιστές, οι οποίοι αρέσκονται είτε για ευχαρίστηση είτε για κέρδος να συλλέγουν ταχυδρομικά αντικείμενα, όπως γραμματόσημα, φακέλους πρώτης κυκλοφορίας, σφραγίδες κ.α. Το πιο διαδεδομένο είδος φιλοτελισμού αποτελεί η συλλογή γραμματοσήμων από διάφορες χώρες. Επίσης κάθε χρόνο ο Ευρωπαϊκός Ταχυδρομικός Οργανισμός (Post Europ) επιλέγει ένα κοινό θέμα για όλες τις χώρες μέλη για την έκδοση γραμματοσήμων. Για το 2018 το θέμα ήταν τα «Γεφύρια» και για το σκοπό αυτό για την Κύπρο τυπώθηκαν δυο γραμματόσημα, στα οποία απεικονίζονται τα γεφύρια της Κύπρου, γεφύρι Τζιελεφού και Γεφύρι Ακαπνού.

Ιστορία κυπριακών γραμματοσήμων
Ιστορία κυπριακών γραμματοσήμων

Τον Απρίλιο του 2018 τα Κυπριακά Ταχυδρομεία τυπώνουν γραμματόσημο προς τιμή του Μάριου Τόκα, για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων απο το θάνατό του.