«Κοινό Κυπρίων», ένας θεσμός με όραμα την ένωση, την ομόνοια, την ευημερία.

Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ακολούθησε μια περίοδος διαμάχης και έντονων συγκρούσεων μεταξύ των διαδόχων του. Η περίοδος αυτή έληξε με την επικράτηση των ισχυρότερων από αυτούς και τον διαμελισμό της μεγάλης αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου σε τέσσερα μικρότερα τμήματα. Σε αυτή τη νέα, ελληνιστική εποχή, η Κύπρος είναι επαρχία του Κράτους των Πτολεμαίων της Αιγύπτου, με βασιλιά τον Πτολεμαίο Α' των Σωτήρα. Το πρόσωπό του απεικονίζεται σε πολλά κυπριακά νομίσματα αυτής της περιόδου, μαζί με μυθολογικές παραστάσεις και μονογράμματα.

Αυτήν την περίοδο εγκαθιδρύεται ένας ιδιαίτερος θεσμός στην Κύπρο, το «Κοινό Κυπρίων». Πρόκειται για μια θρησκευτική κυρίως ένωση όλων των κυπριακών πόλεων, οι οποίες αντιπροσωπεύονταν σε συνελεύσεις και λάμβαναν κοινές αποφάσεις σε θρησκευτικά θέματα. Ο θεσμός συνεχίζει και στην επόμενη, τη ρωμαϊκή περίοδο, περισσότερο ενισχυμένος. Οι ενωμένες κυπριακές πόλεις μπορούσαν να αναλάβουν την πραγματοποίηση και το σχεδιασμό εκδηλώσεων προς τιμήν της Αφροδίτης αλλά και των ρωμαϊκών θεών και του ίδιου του ρωμαίου αυτοκράτορα. Επίσης, είχαν την ευθύνη για απόδοση τιμών στους ευεργέτες του τελευταίου, βασιλείς και άρχοντες. Το Κοινό Κυπρίων αποκτά μεγάλη δύναμη και επιρροή στην οικονομική και κοινωνική ζωή όλης της Κύπρου. Η σημασία του μάλιστα είναι τόσο μεγάλη που αποκτά δικαίωμα κοπής χάλκινων νομισμάτων. Στις ανασκαφές έχουν βρεθεί διάφορα δείγματα αυτών, που απεικονίζουν στη μία τους πλευρά προτομή ή κεφαλή του ρωμαίου αυτοκράτορα και στην άλλη το Ναό της Αφροδίτης, παραστάσεις με το Σαλαμίνιο Δία καθώς και την επιγραφή '' ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ''. Ο θεσμός διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες. Καταργήθηκε τον 3ο αι. μ. Χ.

Πτολεμαίος Α'

Πτολεμαίος Α'

 

Το Κοινό Κυπρίων ήταν το σύμβολο της ένωσης όλων των κατοίκων του νησιού. Ως τέτοιο υιοθετήθηκε από την Τράπεζα Κύπρου και έγινε το επίσημό έμβλημά της. Εξακολούθησε να παροτρύνει τους Κύπριους στην κοινή προσπάθεια για ομόνοια, ανάπτυξη και ευημερία όλων των κατοίκων. Σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης το Κοινό Κυπρίων εμπνέει ακόμη περισσότερο.