Βόρεια της κοινότητας Ιδαλίου, στο δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Ποταμιά βρίσκεται ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Δημητριανό. Πρόκειται για ένα μονόκλιτο ναό κτισμένο σε ρυθμό βασιλικής με τρούλο και επενδυμένο εξωτερικά με τετραγωνισμένους πωρόλιθους. Σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται επάνω στη δυτική είσοδο, ο ναός κτίστηκε το 1317 με έξοδα του βυζαντινού ηγεμόνα Μιχαήλ Καστουρούμπου και της οικογένειας του.

Εσωτερικά του ναού υπάρχουν σπαράγματα τοιχογραφιών, οι οποίες καλύπτουν δυο χρονικές περιόδους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Συμεών του Στυλίτη, καθώς και του Αγίου Δημητριανού που απεικονίζεται ολόσωμος, με στρατιωτική περιβολή στο δυτικό τόξο του νότιου τοίχου.

Στην αρχή το εκκλησάκι αποδόθηκε στον Άγιο Δημητριανό, επίσκοπο Χυτρών , εικόνα του οποίου βρίσκεται στο τέμπλο. Ωστόσο από την τοιχογραφία του Αγίου, εντός της εκκλησίας, διαφάνηκε πως αφορούσε ένα τοπικό Άγιο, τον Άγιο Δημητριανό τον Ανδριδιώτη, ο οποίος έζησε, ασκήτευσε και μαρτύρησε σε ένα σπήλαιο στην περιοχή Αγρίδι, όπου σήμερα βρίσκεται κτισμένη η εκκλησία. Μάλιστα πρόσφατα η μορφή του αγιογραφήθηκε σε φορητή εικόνα, ενώ γράφτηκε εις μνήμη του πλήρης ασματική ακολουθία. Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται στις 16 Αυγούστου εκάστου έτους.