Ο μαγνησίτης ή λευκόλιθος αποτελεί ανθρακικό ορυκτό του μαγνησίου. Το όνομα του προέρχεται από το μαγνήσιο, που είναι και το βασικό συστατικό του και από το χρώμα του (λευκός λίθος). Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορυκτά του μαγνησίου. Μέσα στο πυκνόφυτο δάσος του Ακάμα λειτουργούσαν κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα τέτοια μεταλλεία μαγνησίου. Σήμερα στην περιοχή στέκουν ακόμα απομεινάρια φούρνων και καμινιών που χρησιμοποιούνταν για την επιτόπου επεξεργασία του συγκεκριμένου μεταλλεύματος.

Αξίζει να αναφερθεί πως ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος της μακρινής διαδρομής του μονοπατιού της φύσης «Σμιγιές», αποτελούν και τα παλιά ορυχεία και οι εγκαταστάσεις μαγνησίου συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταλειμμένων καμινιών.