Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Αθηένου βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία της κοινότητας. Σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται στην κύρια είσοδο του ναού παρουσιάζεται να κτίστηκε το 1880. Το καμπαναριό αποτελεί ένα νεότερο κτίσμα, του 1929. Η εκκλησία είναι κτισμένη σε ρυθμό βασιλικής με γοτθικά όμως αρχιτεκτονικά γνωρίσματα. Οι εικόνες που κοσμούν το τέμπλο της εκκλησίας είναι επίσης επηρεασμένες από την αναγεννησιακή τεχνοτροπία κα αποτελούν έργα των αρχών του 19ου αιώνα.

Στον περίβολο της εκκλησίας βρίσκονται τα κτίρια της Χριστιανικής Κίνησης Αθηένου (ΟΧΕΝ).