Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου αποτελεί την κύρια εκκλησία της κοινότητας Φτερικούδι, της επαρχίας Λευκωσίας.

Ανεγέρθηκε το 1818 και ανακαινίστηκε πρόσφατα, συγκεκριμένα το 1992, αντικαθιστώντας τη στέγη και τα εξωτερικά υποστηρίγματά της. Είναι μονόκλιτος «φραγκοβυζαντινού» τύπου ναός , με επικλινή στέγη και περιβάλλεται από κλειστή στοά. Τα κεραμίδια της εκκλησίας (επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια)είναι τα ίδια με αυτά της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι, όπως άλλωστε και η αρχιτεκτονική του. Στο προαύλιο της εκκλησίας βρίσκεται το ψηλό καμπαναριό της.

Το τέμπλο της εκκλησίας φιλοτεχνήθηκε το 1910 από τον Στυλιανό Παπαπέτρου. Τα Πάθη του Χριστού στο άνω μέρος του τέμπλου είναι επίχρυσα , όπως ακριβώς ήταν και το παλαιότερο τέμπλο της εκκλησίας, το οποίο και δεν διασώθηκε.