Στο ημιορεινό χωριό του Μαθιάτη, λίγα χιλιόμετρα νότια της επαρχίας Λευκωσίας, συναντάμε δυο από τα μεταλλεία του νησιού, το μεταλλείο του Στρογγυλού και το μεταλλείο του Κοκκινοαντώνη.

Το μεταλλείο του Κοκκινοαντώνη βρίσκεται βόρεια της κοινότητας του Μαθιάτη και αποτέλεσε μεταλλείο εξόρυξης χρυσού, ασημιού, χαλκού και σιδήρου με τη μεγαλύτερη μεταλλευτική δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα την περίοδο 1935 μέχρι το 1944, από την αμερικανική εταιρεία Cyprus Mines Corporation(CMC). Η CMC ασχολήθηκε κυρίως με την εκμετάλλευση χρυσού, όμως εξαιτίας της περιορισμένης ποσότητας και ποιότητας των κοιτασμάτων χρυσού θα παραχωρήσει το μεταλλείο στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία (ΕΜΕ). Η ΕΜΕ, η οποία ανέλαβε τη Μεταλλευτική Μίσθωση το 1965, ασχολήθηκε με την εξόρυξη και την εμπορία μη χαλκούχων μεταλλευμάτων και πυριτών μέχρι και το 1987.

Σήμερα στο μεταλλείο του Κοκκινοαντώνη υπάρχει λίμνη που δημιουργήθηκε στον κρατήρα που άφησαν πίσω τους οι μεταλλωρύχοι αποκτώντας τεράστια γεωλογική αξία. Το μεταλλείο έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και αποτελεί πόλο έλξης για μελετητές και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μάλιστα η συγκεκριμένη περιοχή είναι διάσπαρτη από αρχαιότητες με γνωστότερη την κεφαλή του Βάκχου (2ος με 1ος αιώνας π.Χ.), η οποία φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο και αποτελεί το έμβλημα του ΘΟΚ.

Η κοινότητα του Μαθιάτη τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε ενέργειες για αξιοποίηση και την ανάδειξη των δυο του μεταλλείων και στη συσχέτιση τους με τα υπόλοιπα ιστορικά μνημεία της περιοχής. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως το μεταλλείο του Στρογγυλού, νότια του Μαθιάτη, χρονολογείται στο 600 π.Χ. και είναι προτεινόμενο για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.