Το Μεταλλείο της Σιας βρίσκεται σε ένα μικρό λόφο 1 χιλιόμετρο δυτικά του ομώνυμου χωριού, στο δρόμο που οδηγεί από την κοινότητα του Σια στην κοινότητα του Μαθιάτη. Η έρευνα και η εκμετάλλευση του μεταλλείου ξεκίνησε κατά την περίοδο 1936 - 1943 από την Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων Λτδ, η οποία ανέλαβε το μεταλλείο με μίσθωση. Η συγκεκριμένη εταιρεία ασχολήθηκε κυρίως με την εκμετάλλευση χρυσού και αργυρού, χωρίς όμως οποιαδήποτε σπουδαία αποτελέσματα. Το 1949 η μεταλλευτική δραστηριότητα θα περάσει στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία Λτδ (ΕΜΕ). Η τελευταία μέχρι και τη δεκαετία του ’80 ασχολήθηκε με την εξόρυξη και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδηροπυρίτη και χαλκού. Ακόμα και σήμερα διασώζεται μια γαλαρία.

Σήμερα στην περιοχή των εξορύξεων έχει απομείνει μια τεράστια λεκάνη, η οποία έχει γεμίσει με νερό. Παρόλο που η λίμνη αποτελεί δείγμα της καταστροφής της φύσης από τον άνθρωπο, εντούτοις το παιχνίδι των χρωμάτων που έχει δημιουργηθεί μέσα σε αυτήν αποτελεί ένα εντυπωσιακό θέαμα, κυρίως για τους λάτρεις της φωτογραφίας. Η αντανάκλαση του ήλιου στη λίμνη σε συνδυασμό με τα απομεινάρια των μεταλλευμάτων μέσα στο νερό δημιουργούν κόκκινες και κίτρινες αποχρώσεις με αποτέλεσμα ένα εντυπωσιακό τοπίο για τους επισκέπτες. Το τοπίο γύρω από τη λίμνη έχει παραμείνει αποψιλωμένο σχεδόν σεληνιακό.

Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με μελέτες η εκμετάλλευση των χαλκούχων κοιτασμάτων της Σιας είχε ξεκινήσει ήδη από την αρχαιότητα και συγκεκριμένα από την Κυπροαρχαϊκή μέχρι και την Ελληνιστική περίοδο.