Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου συναντάται στη βόρεια περιοχή της κοινότητα της Πλατανιστάσας, την επονομαζόμενη «Λαουδέ».

Κτίστηκε στα κατάλοιπα μιας παλαιότερης εκκλησίας και το κτίσιμο της ανάγεται στον 18ο αιώνα. Αποτελεί ένα μονόκλιτο ξυλοστεγή ναό με επικλινή στέγη. Στην εκκλησία αυτή ο επισκέπτης θα θαυμάσει το εξαίρετο εικονοστάσι του 17ου αιώνα, καθώς και τις φορητές εικόνες του.