Το Ευρωπαϊκό Πάρκο για την Ειρήνη βρίσκεται ανατολικά της κοινότητας των Πυργών και έχει δημιουργηθεί από το ευρωπαϊκό κόμμα των φιλελευθέρων. Στο χώρο του πάρκου υπάρχουν ιστοί σημαιών, με σκοπό να αναρτηθούν οι σημαίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συγκεκριμένος εκδρομικός χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα οργανωμένος, καθώς διαθέτει μόνο ένα μικρό αριθμό από ξύλινα παγκάκια, δίνοντας τη δυνατότητα για πικ νικ κάτω από τον ίσκιο των πεύκων. Στο χώρο υπάρχουν διάσπαρτα πιθάρια, φούρνοι, μυλόπετρες, αλακάτι που αποτελούν μέρος της κυπριακής παράδοσης.