Αμφιθέατρο Γυμνασίου Αθηαίνου

Μιχαήλ Γεωργίου 25 | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας