Πετρολίνα

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 17 | 1082 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας