ΕΚΟ ( Παραλίμνι )

1ης Απριλίου Λεωφόρος | 5280 | Παραλίμνι | Επαρχία Αμμόχωστου