Το Τοπικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό να φιλοξενήσει και να προβάλλει τα πλούσια ευρήματα της περιοχής Ιδαλίου, που αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου. Το Ιδάλιο, σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από τον ήρωα του Τρωικού πολέμου Χαλκάνωρα, απόγονο του Τεύκρου, ιδρυτή της πόλης της Σαλαμίνας.

Το Μουσείο περιλαμβάνει εκθέματα που καλύπτουν όλες τις χρονολογικές περιόδους της ιστορίας του Ιδαλίου και προέρχονται από παλιές και πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή γύρω από το αρχαίο Ιδάλιο.

Στην πρώτη αίθουσα της έκθεσης παρουσιάζονται ,μέσα από πληροφοριακό υλικό, οι ανασκαφές που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Ιδαλίου, καθώς και η ιστορία του χώρου, ενώ μέσα από φωτογραφικό υλικό απεικονίζονται τα πιο αξιόλογα ευρήματα που προήλθαν από το αρχαίο Ιδάλιο και που πλέον κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Παρουσιάζονται επίσης με παραστατικό τρόπο τα πρώτα Πρωτο-Αιολικά επίκρανα που κοσμούσαν ταφικά μνημεία και το ανάκτορο του Ιδαλίου, καθώς και δυο χαρακτηριστικά δείγματα της κοροπλαστικής και της γλυπτικής που άνθισαν στο Ιδάλιο.

Σημαντικής αρχαιολογικής αξίας αποτελεί το πιστό αντίγραφο της ορειχάλκινης πινακίδας του Ιδαλίου, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της περιοχής. Η πινακίδα αυτή είναι γραμμένη στην Κυπροσυλλαβική γραφή και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το κοινωνικοοικονομικό σύστημα του βασιλείου του Ιδαλίου, κατά την περίοδο του πολέμου με τους Φοίνικες του Κιτίου. Είναι επίσης το αρχαιότερο έγγραφο στην Κύπρο που αναφέρεται σε ιδιοκτησία γης. Το πρωτότυπο της πινακίδας βρίσκεται από τα τέλη του 19ου αιώνα στην Εθνική Πινακοθήκη στο Παρίσι.

Στη δεύτερη αίθουσα της έκθεσης παρουσιάζονται επιγραφές που μαρτυρούν την κατάληψη του βασιλείου από τους Φοίνικες, δείγματα κεραμικής, ταφικά μνημεία, διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης , εισαγόμενα είδη κεραμικής, προερχόμενα από διάφορες φάσεις της ιστορίας του Ιδαλίου. Όλα τα εκθέματα φέρουν επεξηγηματικά κείμενα, για να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους επισκέπτες. Στην αίθουσα υπάρχει προθήκη με φωτογραφικό υλικό, αποθηκευτικούς πίθους και μικροτεχνήματα που σκιαγραφούν την εικόνα της οικονομίας και του πολιτισμού που είχε αναπτυχθεί στο αρχαίο Ιδάλιο και που αποτελεί σήμερα αντικείμενο μελέτης και θαυμασμού από όλο τον κόσμο.

Το Μουσείο λειτουργεί καθημερινά από τις 08:30 – 16:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.