«Όποιος χαραμίζει την γην τζαι το νερό, χαραμίζει το μάλιν του τζαι των παιδκιών του». Με αυτή τη φράση θέλει να τονιστεί η σημασία της εξοικονόμησης των φυσικών πόρων και κατ΄επέκταση η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την εξασφάλιση του δικού μας μέλλοντος, αλλά και των παιδιών μας. Για το λόγο αυτό στην Κύπρο έχει κτιστεί ένας σημαντικός αριθμός φραγμάτων με σκοπό την συγκέντρωση των πλεοναζόντων νερών της βροχής, των ποταμών και των χειμάρρων και τη χρήση τους για άρδευση και ύδρευση των διαφόρων περιοχών.

Ένα σχετικά μεγάλο φράγμα έχει δημιουργηθεί 22 χιλιόμετρα περίπου νοτιανατολικά της Λευκωσίας, στην κοινότητα των Λυμπιών. Βρίσκεται κτισμένος επάνω σε παραπόταμο του ποταμού Τρέμιθου με σκοπό την άρδευση έκτασης γης 51 εκταρίων , η οποία καλλιεργείται κατεξοχήν με λαχανικά. Το φράγμα κτίστηκε το 1977 στη θέση ενός μικρότερου λιθόκτιστου φράγματος και έχει χωρητικότητα 220.000 μ3.

Αξίζει να αναφερθεί πως το συγκεκριμένο φράγμα προσφέρεται για ψάρεμα κυπρίνων, αλβούρνων, κοκκινόφτερων, κουνουπιέρων, καραβίδων, λαυρακιών, πέρκων, εφόσον ασφαλώς εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από το Τμήμα Αλιείας.