Η εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ βρίσκεται στην είσοδο της κοινότητας των Κάτω Λευκάρων. Αποτελεί ένα λιτό καμαροσκέπαστο ναό με ξυλόστεγη κεραμοσκεπή στέγη.

Ο Άγιος Ραφαήλ εορτάζει δυο μέρες μετά το Άγιο Πάσχα και συγκαταλέγεται στη χορεία των Νεοφανών Αγίων, που μαρτύρησαν σχεδόν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453 μ.Χ.