Στον Κάτω Πύργο της Τηλλυρίας, στην επαρχία Λευκωσίας, επάνω σε ένα χαμηλό παραθαλάσσιο λόφο, σε μια περιοχή που είναι γνωστή ως «Τρουλλί» βρίσκονται τα κατάλοιπα ενός μεσαιωνικού οικοδομήματος. Το μικρό αυτό οικοδόμημα φαίνεται να είχε κτιστεί κατά τη βυζαντινή περίοδο και χρησιμοποιείτο ως φάρος καθοδήγησης για φιλικά καράβια αλλά παράλληλα και ως παρατηρητήριο. Η χρήση του κράτησε μέχρι και την περίοδο της Φραγκοκρατίας.Το χωριό Πύργος πήρε πιθανότατα την ονομασία του είτε από το συγκεκριμένο παρατηρητήριο είτε από κάποιον άλλο μεγαλύτερο ενδεχομένως μεσαιωνικό πύργο που υπήρχε στην περιοχή.