Νότια του Λιμνάτη, στον κεντρικό δρόμο του χωριού βρίσκεται η παλαιότερη και μικρότερη εκκλησία της κοινότητας, αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Δεν υπάρχει επακριβής χρονολόγησή της , αλλά υπολογίζεται πως κτίστηκε τον 16ο με 17ο αιώνα. Πρόκειται για μια μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία επενδυμένη εξωτερικά με πέτρα. Το εσωτερικό της αποτελείται από ένα όμορφο και ιδιαίτερο τέμπλο διακοσμημένο με ανάγλυφα σχέδια. Το τέμπλο φέρει εικόνες των Αγίων της Ορθοδοξίας και παραστάσεις από την Καινή Διαθήκη. Σε ολόκληρη την εκκλησία υπάρχουν αναρτημένες στους τοίχους φορητές εικόνες Αγίων.