Το Μουσείο λειτούργησε το 1995 και είναι το μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο. Ο αρχικός πυρήνας της Συλλογής προήλθε από μια μικρή συλλογή νομισμάτων που κληροδοτήθηκαν από “Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της  Τράπεζας  Κύπρου”. Ανάμεσα στα νομίσματα  υπήρξε και ένα χάλκινο νόμισμα  της ρωμαϊκής περιόδου , που έφερε την επιγραφή ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ και που μεταγενέστερα αποτέλεσε το σύμβολο του τραπεζικού οργανισμού της Τράπεζας Κύπρου. Πλέον η Συλλογή απαριθμεί πέρα των 500 νομισμάτων, τα οποία χωρίζονται σε εννέα χρονολογικές περιόδους και παρουσιάζονται σε 23 προθήκες του Μουσείου.

Τα νομίσματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις ιστορικές περιόδους της Κύπρου. Η παρουσίαση αρχίζει με τα πρώτα νομίσματα που εκδόθηκαν στο νησί την περίοδο των πόλεων – βασιλείων κατά τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. και φτάνει μέχρι και τα νομίσματα της σύγχρονης εποχής.

Τα  σημαντικότερα νομίσματα  εικονίζονται σε μεγέθυνση και συνοδεύονται με σύντομες περιγραφές, ενώ στις προθήκες υπάρχουν ιστορικά κείμενα με περιγραφή της εκάστοτε περιόδου.  

Παράλληλα στο Μουσείο παρουσιάζονται τα εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν στις τράπεζες, όπως και ο τρόπος με τον οποίο  πραγματοποιούνταν οι τραπεζικές συναλλαγές.

Η έκθεση παρέχει στους επισκέπτες  διαδραστική οθόνη αφής που παρουσιάζει την εξέλιξη του νομίσματος από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, καθώς και τα κυπριακά νομίσματα της συλλογής του Μουσείου. Η παρουσίαση του Μουσείου γίνεται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Επίσης διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα  για μαθητές και ειδικές ξεναγήσεις. Το Μουσείο έχει αναπτύξει μια πλούσια δραστηριότητα, στην οποία περιλαμβάνεται σειρά διαλέξεων για την ιστορία της νομισματικής όπως και η αντίστοιχη εκδοτική σειρά. Η Συλλογή έχει καταστεί προσβάσιμη και διαδικτυακά μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου.

Η είσοδος στο Μουσείο είναι δωρεάν και λειτουργεί καθημερινά από τις  10:00-17:00 εκτός επίσημων αργιών.