Μέσα στα στενά λιθόκτιστα σοκάκια της Λόφου βρίσκεται ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο, το οποίο παλαιότερα αποτέλεσε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Κτίστηκε το 1917 σύμφωνα με την τεχνική που ακολουθήθηκε και για την ανέγερση των σπιτιών της κοινότητας, με το συνδυασμό πελεκημένων και απελέκητων πετρών. Ξεχωρίζει η επιβλητική είσοδος του με τους κίονες, φτιαγμένους από πωρόλιθο.

Το Σχολείο κτίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του σχολικού πληθυσμού που αυξανόταν διαρκώς. Πριν την ανέγερση του λειτουργούσε Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο, τα οποία στεγάζονταν σε ιδιωτικά σπίτια ή σε αίθουσες που ανήκαν στην εκκλησία. Με την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου αρχικά στεγάστηκε το Αρρεναγωγείο, ενώ αργότερα και το Παρθεναγωγείο και έτσι δημιουργήθηκε σταδιακά το Μεικτό Δημοτικό Σχολείο της Λόφου. Το 1938 το κτίριο επεκτάθηκε, ενώ το 1945 στο σχολείο φοιτούσαν και μαθητές από το γειτονικό χωριό του Ύψωνα. Το 1973 το Σχολείο σταμάτησε τη λειτουργία του, όταν πολλές οικογένειες μετοίκησαν στις μεγάλες πόλεις.

Το Δημοτικό Σχολείο της Λόφου αναπαλαιώθηκε το 1998 και αποτελεί πλέον ένα ιστορικό κτίριο που κοσμεί την κοινότητα της Λόφου. Στο προαύλιο του έχουν ανεγερθεί η προτομή του αγωνιστή του 1821, Ιωάννη Σταυριανού και ο ανδριάντας του πεσόντα της τουρκικής εισβολής του 1974, Ηλία Καννάουρου. Στο χώρο επίσης λαμβάνουν χώρα διάφορες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της κοινότητας.