Δυτικά της Λόφου, επάνω σε ένα λοφίσκο βρίσκεται η κύρια εκκλησία του χωριού αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η εκκλησία χρονολογείται τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για μια μονόκλιτη εκκλησία βυζαντινού ρυθμού που φέρει όμως χαρακτηριστικά της γοτθικής αρχιτεκτονικής, όπως τα οξυκόρυφα τόξα, τα σταυροθόλια και τα λαξευτά διακοσμητικά στοιχεία στα περιθυρώματα και στα πλαίσια των παραθύρων. Η εκκλησία φέρει δύο καμπαναριά.

Στο εσωτερικό του ναού βρίσκονται ένα επιβλητικό τέμπλο, καθώς και εξαίσιες τοιχογραφίες . Ξεχωρίζουν δυο παλιές εικόνες της Παναγίας, μία του 11ου αιώνα και μία άλλη του 16ου αιώνα. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον γυναικωνίτη, η ιδιαιτερότητα του οποίου έγκειται στο ότι οι γυναίκες εισέρχονται σε αυτόν χωρίς να έλθουν σε επαφή με τους υπόλοιπους πιστούς, καθώς η είσοδος γίνεται από δυο μικρές πόρτες που οδηγούν σε σκαλιά που βρίσκονται στο μέσο δυο τοίχων.

Σύμφωνα με την παράδοση η εκκλησία κτίστηκε στο σημείο όπου είχε βρεθεί , από βοσκούς της περιοχής , το εικόνισμα της Παναγίας . Οι βοσκοί είχαν οδηγηθεί στο συγκεκριμένο σημείο από ένα λαμπερό φως. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η εκκλησία ανεγέρθηκε αφιλοκερδώς από τους κατοίκους της Λόφου.