Βρίσκεται βόρεια του ναού της Προόδου του Τιμίου Σταυρού και χρονολογείται στο 13ο αι. Ανήκει στον τύπο του μονόχωρου ξυλόστεγου ναού, που επιχωριάζει στην οροσειρά του Τροόδους. Από το ναό της Αγίας Μαρίνας προέρχεται μια εικόνα της αγίας Μαρίνας με σκηνές του βίου της, έργο του 13ου αι. που εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία. Από τον ίδιο ναό προέρχονται οι δεσποτικές εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και της αγίας Μαρίνας (18ος αι.) που εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο Πεδουλά.
Το παρεκκλήσιο πανηγυρίζει στις 17 Ιουλίου.