Βρίσκεται στην τοποθεσία Πουμής, μέσα στα περιβόλια. Ανήκει στον τύπο του δίκλιτου ξυλόστεγου ναού. Πρόκειται για κοιμητηριακό ναό πιθανώς του 16ου αι. Όστρακα εφυαλωμένων κουπών από το κοιμητήριο του ναού εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο Πεδουλά. Από το ναό της Αγίας Παρασκευής προέρχονται οι δεσποτικές εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και της αγίας Παρασκευής (18ος αι.) που εκτίθενται στο προαναφερθέν Μουσείο. Στο ίδιο μουσείο φυλάσσεται και το ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι της εικόνας της αγίας Παρασκευής του 1734.
Το παρεκκλήσιο πανηγυρίζει στις 26 Ιουλίου.