Ένα από τα αξιοθέατα του χωριού Κρήτου Τέρρα αποτελεί και το παλιό πλυσταριό. Το πλυσταριό δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που αποτελείτο από έξι κυκλικά ανοίγματα σε βράχο , όπου οι γυναίκες του χωριού μαζεύονταν για να πλύνουν τα ρούχα τους. Αυτό διήρκησε μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’60. Παράλληλα είχε καθιερωθεί η ημέρα Τρίτη ως η ημέρα που οι γυναίκες μαζεύονταν στο συγκεκριμένο χώρο για να λουστούν σε ένα κούφωμα του βράχου που είχε διαμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Μάλιστα τη συγκεκριμένη ημέρα απαγορευόταν στους άντρες να περάσουν από το δρόμο που συνόρευε με το πλυσταριό.

Στο χώρο βρίσκεται και ένας πίνακας που αναπαριστά τον τρόπο που έπλεναν οι γυναίκες τα ρούχα τους, μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία που απαιτούσε χειρωνακτική δύναμη. Δύσκολο τη σημερινή εποχή να φανταστεί κανείς το πώς το ανθρώπινο χέρι μπορούσε να κάνει μια εργασία που με τόση ευκολία γίνεται σήμερα με τη χρήση μιας μηχανής. Παρόλα αυτά το πλυσταριό αποτελούσε για τις γυναίκες και ως μια έξοδος, ως σημείο κοινωνικής συναλλαγής κάτι αντίστοιχο με τα αντρικά καφενεία. Καθώς οι γυναίκες περνούσαν αρκετό χρόνο εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτές να βρεθούν και να μάθουν τα διάφορα νέα του χωριού.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμη και σήμερα στο χωριό σώζεται το πέτρινο αυλάκι και το υπόγειο λαγούμι με τα οποία μεταφερόταν το νερό στο πλυσταριό.