Η ανάγκη ανοικοδόμησης ενός ευρύχωρου μεγαλοπρεπή βυζαντινού ναού, ο οποίος θα κάλυπτε τις λατρευτικές ανάγκες της κοινότητας και κυρίως θα εξυπηρετούσε τους δύο προσφυγικούς συνοικισμούς της περιοχής, οδήγησαν στην ανοικοδόμηση του συγκεκριμένου ναού. Ο ναός, με την οικονομική συνεισφορά και της Αρχιεπισκοπής, αποπερατώθηκε το 1996, μετά από τριάμισι χρόνια εργασιών. Σήμερα , μαζί με το νέο ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, αποτελούν τους δύο κύριους ναούς της κοινότητας της Σωτήρας, στους οποίους λαμβάνουν χώρα οι περισσότεροι εορτασμοί και λειτουργίες της Χριστιανοσύνης.