Πλούσιος σε ιστορία και παράδοση, γνωστός και ως Χρυσοσώτηρος, έχει δώσει το όνομά του στον οικισμό της Σωτήρας. Ο ναός κτισμένος στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής, έχει πάρει τη σημερινή του μορφή ως μονόκλιτος καμαροσκέπαστος με τρούλλο, κατά τον 16ο αιώνα. Άξια προσοχής και μελέτης αποτελούν το καμπαναριό του ναού με τον πλούσιο διάκοσμο, οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, καθώς και η φορητή εικόνα του Χριστού Σωτήρα, επίσης του 13ου αιώνα. Πολλές παραδόσεις και θαύματα αποδίδονται στον συγκεκριμένο ναό. Η γνωστότερη αναφέρεται στην καταπολέμηση της επιδημίας της πανώλης, που μάστιζε τους κατοίκους του Παραλιμνίου ,κατά τον 19ο αιώνα, εξού και με δική τους δαπάνη έχει προστεθεί η ανοικτή στοά (ηλιακός) του ναού.