Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Σωτήρας και από αυτήν διασώζεται μόνο το καθολικό, ερειπωμένα κελιά και το πηγάδι. Ο ρυθμός της εκκλησίας είναι μονόκλιτος με τρούλλο και χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα. Σημαντικά ευρήματα από τη μονή αποτελούν οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας της Οδηγήτριας, του 16ου αιώνα, καθώς και η εικόνα της Παναγίας της Χορδακιώτισσας, του 19ου αιώνα. Η εικόνα της Παναγίας της Χορδακιώτισσας, από την οποία πήρε και την ονομασία της η μονή, θεωρείται βροχοποιός. Οι κάτοικοι της Σωτήρας σε περιόδους ανομβρίας, την επικαλούνται με δεήσεις και λιτανείες, για να φέρει βροχές.