Αδάμος ( κουρείο )

Παύλου Βαλσαμάκη | 6026 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας