Ελίνα Μοτίτου, Φραγκής Χαπέρης

Μετσόβου | 6018 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας