ΕΣΣΟ ( Λάρνακα )

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 45 | 6036 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας