Παντελής Σωτηρίου( κατεψυγμένα προϊόντα )

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη | 6047 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας