Σ.Π.Ε. Μακράσυκας

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 68 | 6046 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας