Τάσος Α Κουμπαρής

Απόλλωνος | 6016 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας