Τρικυμία pub

Νικολάου Λανίτου 20 | 6022 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας