Αγγελής Φ. Παχνιώτης ( καφενείο )

Μισιαούλη και Καβάζογλου 22 | 3017 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού