Άριστος Αριστείδου ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Ηλιοδώρου 4 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού