Φίλιος Σαζείδης ( καρδιολόγος )

Αθηναΐδος Ζ. Λανίτου 5 | 3022 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού