Κέντρο προληπτικής παιδιατρικής

Στρατηγού Μακρυγιάννη 12 | 3022 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού