Κωνσταντίνος Πατσαλίδης ( παθολόγος )

Ναυπλίου 20 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού