Κώστας Χατζηστυλλής λτδ ( ηλεκτρικές συσκευές )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λεωφόρος 97 | 3020 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού