Λ. Αδαμάντος ( ηλεκτρικές συσκευές )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος 225 | 3105 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού