Μαρίνα Αλεξάνδρου ( αγιογράφος )

Ελλάδος 117 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού