Το Ουζάδικο tavern

Τζαμί Τσεντίτ 7 | 3036 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού