Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Κομμωτών

Γεωργίου Μαλεκίδη 16 | 3040 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού