Πόλυς Αντωνιάδης ( φαρμακείο )

Αγίας Ζώνης 30 | 3027 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού