Σ. Ευαγγελίδης & Υιοί λτδ ( ανταλλακτικά αυτοκινήτων,μοτοσικλέτων )

Μισαούλη και Καβάζογλου 104 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού