Τα παραδοσιακά της Μαριάννας

16ης Ιουνίου 1943 4 | 3022 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού