Δέσπω Παντελή ( φυσιοθεραπευτήριο )

Στασίνου Λεωφόρος 28 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας