Γιάγκου Ιωάννης

Γλαύκου 4 | 1085 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας