Γιάννης Πιπονίδης ( είδη προικός )

Ονασαγόρου 41 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας